Personlig Assistans För Barn

Barn och assistans

För oss är det viktig att din personliga assistans lever upp till dina önskemål och förväntningar. I vårt arbete för att nå dit är du alltid i fokus.

En personlig assistent åt ett barn ska hjälpa barnet med att kompensera för funktionsnedsättningen. På så sätt får barnet likadana möjligheter som andra barn i samma ålder. Barn har rätt till att leka, träffa kompisar, utvecklas och utforska. Vår utgångspunkt bygger på en assistans som är anpassade för barn och hur de fungerar, samtidigt som vi tar hänsyn till den enskilda individen. Med grund i kommunikationen mellan föräldrar, oss och barnet anpassas varje barns personliga assistans. Barn har rätt till inflytande över sin personliga assistans och hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.

Förälder

personlig assistans barn
Som förälder avgör ni på vilket sätt ert barn lämpligen ska ha inflytande över sin personliga assistans. Ni är en viktig del i barnets liv och den som känner ert barn allra bäst. Många föräldrar väljer att agera som arbetsledare i assistentgruppen, men det är absolut inte något krav. Föräldrar och andra familjemedlemmar kan också arbeta som personliga assistenter. Det är däremot viktigt och svårt att skilja på rollen som personlig assistent och familjemedlem, därför rekommenderar vi att ni även tar in externa assistenter.

Personlig assistent åt barn

Vid rekrytering av personliga assistenter till barn ställer vi höga krav. Tillsammans med oss bestämmer familjen kravprofil inför rekryteringen. Innan en nyanställd assistent får börja sin anställning måste de visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. De ska även uppvisa ett nytt utdrag en gång per år.
Det är viktigt hur assistenten agerar och att de förstår ett barns perspektiv. Vi utbildar assistenterna kontinuerligt och där får även föräldrarna vara med och bestämma kring planering av kurser.

Vill du veta mer om personlig assistans för barn? Referens läsning hittar du på:
Försäkringskassans hemsida, https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/om_ditt_barn_har_en_funktionsnedsattning/assistansersattning
Heja Olika hemsida, http://www.hejaolika.se/artikel/tio-fragor-om-barn-och-assistans